Współpraca transgraniczna w dziedzinie ochrony środowiska na przyrodniczo cennych obszarach pogranicza polsko-rosyjskiego

Abstract
Położone peryferyjnie pogranicze polsko-rosyjskie, dzięki niewielkiej aktywności gospodarczej i mniejszemu zaludnieniu zachowało cenne walory naturalne. Najcenniejsze obszary przecięte granicą-Zalew Wiślany i Puszcza Romincka - są postulowane jako Transgraniczne Obszary Chronione. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska z Obwodem Kaliningradzkim obejmuje głównie edukację ekologiczną i wymianę doświadczeń samorządowców. Mniej wykonano projektów inwestycji i opracowano koncepcji nowych działań. Współpracy w tej dziedzinie sprzyja finansowanie przedsięwzięć z Unii Europejskiej.
Description
Keywords
Citation
Anisiewicz R., 2008, Współpraca transgraniczna w dziedzinie ochrony środowiska na przyrodniczo cennych obszarach pogranicza polsko-rosyjskiego, Dokumentacja Geograficzna nr 36, s. 75-80
Belongs to collection