Zachorowalność na kiłę i rzeżączkę w europejskich krajach postkomunistycznych w okresie transformacji ustrojowej

Abstract
Celem opracowania jest prezentacja zmian w zachorowalności na kiłę i rzeżączkę w europejskich krajach postkomunistycznych w okresie transformacji (1990-2003). Zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową jest czułym wskaźnikiem reakcji społeczeństwa na trudności związane z procesami przemian ekonomicznych, politycznych i społecznych. W toku analizy stwierdzono wyraźny podział badanych krajów na dwie grupy. W pierwszej znalazły się państwa postradzieckie o bardzo złej sytuacji, w których początkowo wystąpiła tendencja wzrostowa zachorowalności, która w połowie badanego okresu przeszła w spadkową. Do drugiej zaliczono pozostałe kraje o dużo niższym średnim poziomie zachorowalności na obie choroby, dodatków z przewagą tendencji spadkowych w większości spośród nich (wyjątek od tejże tendencji stanowi Rumunia).
Description
Keywords
Citation
Michalski T., 2010, Zachorowalność na kiłę i rzeżączkę w europejskich krajach postkomunistycznych w okresie transformacji ustrojowej, "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 1 / pod red. Sławomira Sitka, s. 83-91
Belongs to collection