Problemy funkcjonowania małych portów morskich na przykładzie Ustki

Abstract
Okres transformacji gospodarki narodowej, w tym gospodarki morskiej, branże tej gospodarki odczuwają bardzo dotkliwie. Ograniczone limity połowów i trudności przedsiębiorstw rybackich nie rokują rozwoju tej funkcji małych portów. Nie pojawiły się również szanse na duży wzrost przeładunku towarów. Większość małych portów morskich wciąż nie potrafi dostosować się do wymogów gospodarki rynkowej. Cechująca ich rozwój w okresie powojennym monokultura gospodarcza, ograniczona do działalności rybackiej, w obecnych warunkach, wobec upadku rybołówstwa i braku koniecznych inwestycji, jest jedną z zasadniczych przyczyn problemów ich funkcjonowania i utraty atrakcyjności.
Description
Keywords
Citation
Pacuk M., Michalski T., 2002, Problemy funkcjonowania małych portów morskich na przykładzie Ustki, [w:] Wendt J. (red.) Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, s. 133-140
Belongs to collection