Nowe modele współpracy Gdańska i Kaliningradu

Abstract
Po roku 1990 rozpoczął się proces restytucji historycznych związków, nowych więzi gospodarczych i kulturalnych zachodzących wokół Bałtyku. Procesy współpracy i integracji przenikają tu wiele dziedzin życia społecznego, gospodarczego i politycznego, przybierając różne formy od instytucjonalnych, rządowych dwu i wielostronnych, do pozarządowych, między jednostkami różnych szczebli i grupami środowiskowymi. W Europie Bałtyckiej rozwija się integracja oparta na sieci powiązań, przekraczających granice polityczne i instytucjonalne. Intensywny rozwój kontaktów transgranicznych zainicjował przełamywanie wzajemnych barier i uprzedzeń, tworzą się formalne i nieformalne kontakty międzyludzkie, zwłaszcza pomiędzy społecznościami lokalnymi.
Description
Keywords
Citation
Palmowski T., 2008, Nowe modele współpracy Gdańska i Kaliningradu, Zeszyty Naukowe Disputatio t. V, s. 108-118
Belongs to collection