Internet jako współczesne medium zagrożenia czy edukacji? Rola internetu w ponowoczesnym społeczeństwie

Abstract
Artykuł jest próbą zdefiniowania roli i miejsca Internetu jako medium we współczesnym świecie. Autorki opisują zespół uzależnienia od Internetu, który może objawiać się szeregiem niepokojących symptomów zdrowotnych. Zajmują się konstruowaniem tymczasowych tożsamości internetowych oraz opisem wielu uzależnień i zagrożeń, których występowanie jest coraz powszechniejsze w cyberprzestrzeni. Te zagrożenia to m.in. pornografia internetowa, hakerstwo czy wszechobecna agresja. Ponadto w powyższym artykule Autorki starają się znaleźć odpowiedź na pytanie czy Internet jest tylko źródłem zagrożeń czy można również uznać go za miejsce działań o szeroko pojętym charakterze edukacyjnym, czego dowodem mogą być poradnie, które świadczą swoje usługi pomocowe bardzo często przez strony www. Ponadto Autorki starają się przybliżyć początki i rozwój Internetu oraz uświadomić, że jest on medium rewolucji technologicznej.
Description
Keywords
Citation
Wojtkowiak M., Szumilas-Praszek W., Internet jako współczesne medium zagrożenia czy edukacji? Rola internetu w ponowoczesnym społeczeństwie, „Społeczeństwo i Rodzina” 2013, nr 4 (37), s. 133-142.
Belongs to collection