Rafał Lemkin – twórca pojęcia „ludobójstwo”

Abstract
Rafał Lemkin bez wątpienia wpisuje się w poczet najwybitniejszych polskich jurystów- autor przełomowego pojęcia zbrodni ‘ludobójstwa”,architekt ONZ-owskiej Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, nazywany przez wielu ‘hero of humankind’, wielokrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Całe swoje życie podporządkował walce na rzecz przeciwdziałaniu zbrodni genocydu. W 1944 opublikowano jego opus vitae: Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Ta licząca 674 strony monografia, stanowiła swoiste studium prawa karnego hitlerowskich Niemiec. Nie to stanowiło jednak o doniosłości dzieła – to w Rządach państw Osi.. prawnik po raz pierwszy użył terminu ludobójstwo. Analizując politykę nazistów na okupowanych przez nich terenach zaproponował definicję zbrodni, wskazał jej genezę, opisał rodzaje i formy, w których może być dokonywana, a przede wszystkim zaproponował rozwiązania, które służyć miały zapobieganiu podobnych wydarzeń w przyszłości.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection