Zasoby adaptacyjne nieletnich

Abstract
Artykuł opisuje problemy przystosowawcze młodzieży naruszającej normy prawa karnego, zasoby kształtujące przystosowanie nieletnich oraz strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny nastolatków popełniających czyny karalne. Badania przeprowadzono na próbie 213 osób za pomocą Testu Zdań Niedokończonych J. Rottera oraz Kwestionariusza Oceny Zachowania Zasobów S. Hobfolla.
Description
Keywords
Citation
Chwaszcz J.; Jaskot A. (2010). Zasoby adaptacyjne nieletnich. W: M. Kalinowski; I. Niewiadomska (red.). Skazani na wykluczenie. Lublin: Wydawnictwo KUL
Belongs to collection