Zasoby adaptacyjne osób uprawiających prostytucję

Abstract
Artykuł podejmuje próbę analizy zasobów adaptacyjnych (mierzonych Kwestionariuszem Oceny Zachowania Zasobów S. Hobfolla) osób prostytuujących się o różnym nasileniu przystosowania osobistego (mierzonego Testem Zdań Niedokończonych RISB J. Rottera). Badania przeprowadzono na 89 osobach uprawiających prostytucję.
Description
Keywords
Citation
Chwaszcz J.; Augustynowicz W. (2010). Zasoby adaptacyjne osób uprawiających prostytucję. W: M. Kalinowski; I. Niewiadomska (red.). Skazani na wykluczenie. Lublin: Wydawnictwo KUL
Belongs to collection