Zasoby adaptacyjne osób bezdomnych

Abstract
Artykuł opisuje wyniki badań 117 osób bezdomnych w kontekście form adaptacji do bezdomności i dystrybucji zasobów. Badania przeprowadzono przy użyciu: Testu Niedokończonych Zdań J. Rottera, Kwestionariusza Oceny Zachowania Zasobów S. Hobfolla oraz Krótkim Kwestionariuszem Religijnych Sposobów Radzenia Sobie ze Stresem K. Pargamenta.
Description
Keywords
Citation
Chwaszcz J. (2010). Zasoby adaptacyjne osób bezdomnych. W: M. Kalinowski; I. Niewiadomska (red.). Skazani na wykluczenie. Lublin: Wydawnictwo KUL
Belongs to collection