Motywacja do pracy i doskonalenia zawodowego personelu więziennego w ujęciu dwuczynnikowej koncepcji motywacji-higieny F.I. Herzberga

Abstract
Książka opisuje personel więzienny jako grupę dyspozycyjną w kontekście motywacji zawodowej. Prezentuje wyniki badań testowych wśród funkcjonariuszy SW dotyczące ich motywacji do pracy.
Description
Keywords
Citation
Poklek, R. (2012). Motywacja do pracy i doskonalenia zawodowego personelu więziennego w ujęciu dwuczynnikowej koncepcji motywacji-higieny F.I. Herzberga. Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej.
Belongs to collection