Transfer technologii a gospodarka

Abstract
Transfer technologii jest obecnie kluczem do konkurencyjności i rozwoju ekonomicznego państw. Już wiele lat temu tacy ekonomiści, jak Robert Solow i Joseph Schumpeter, uznali inwestowanie w nowe technologie i ich upowszechnianie za siłę napędową wzrostu gospodarczego. Transfer technologii wpływa na tempo i kierunki rozwoju gospodarczego, strukturę gospodarki, a także na powstawanie jej nowych gałęzi, w tym wysoko zaawansowanych technologicznie. Rynek technologii tworzy nowe formy walki konkurencyjnej na szczeblu przedsiębiorstw, sektorów i gospodarek, gdzie największe znaczenie mają dynamika zmian technologicznych, tempo opracowywania i wdrażania technologii.
Description
Keywords
Citation
Mączyński J.: Transfer technologii a gospodarka. [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku. Baczko T. (red.), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005, s. 127-129
Belongs to collection