Technologia informacyjna w edukacji dziecka

Abstract
Problematyka wychowania medialnego rozwiązywana jest w aspekcie doświadczeń zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki mediów. Wychowanie medialne dotyczy oddziaływań nauczyciela i mediów naturalnych, technicznych i symbolicznych na wzbogacenie osobowości uczniów klas początkowych szkoły podstawowej. Centralnym zagadnieniem jest naturalne i multimedialne nauczanie wychowujące zmierzające do pobudzenia aktywności ucznia i jego rozwoju, chroniąc go zarazem przed uzależnieniem od mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu. Dlatego w artykule znajdują się liczne propozycje dotyczące metodyki edukacji wczesnoszkolnej przy intencjonalnym zastosowaniu mediów naturalnych, technicznych i symbolicznych. Wiąże się to z innowacyjnymi i twórczymi aplikacjami w zakresie wdrażania krajowych ram kwalifikacyjnych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na rzecz przygotowywania uczniów do krytycznego wykorzystania mediów w uczeniu się przez całe życie.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection