Zmiany w zaludnieniu i zagospodarowaniu Nowej Ziemi

Abstract
W opracowaniu przedstawiono zaludnienie i zagospodarowanie przestrzenne Nowej Ziemi od czasów początków osadnictwa do 1956 roku, gdy archipelag przestał być zarządzany przez urzędników cywilnych i został objęty kontrolą administracji wojskowej. Opisano również zaludnienie i zagospodarowanie przestrzenne Nowej Ziemi od 1956 roku, kiedy to Nowa Ziemia przeszła pod zarządzanie administracji wojskowej, co wiązało się z prowadzeniem na tym obszarze doświadczalnego poligonu atomowego. Próby objęcia ochroną fragmentów unikatowego na skalę światową obszaru wiążą się z koniecznością odtworzenia działalności gospodarczej, która zdecyduje o dalszym zagospodarowaniu przestrzennym Nowej Ziemi.
Description
Keywords
Citation
Wites T., 2005, Zmiany w zaludnieniu i zagospodarowaniu Nowej Ziemi, [w:] Jurek J. (red.), Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych, Szczecin, 46-50.
Belongs to collection