Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego

Abstract
Description
Keywords
Citation
Welskop W., Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego [w:] Spójność społeczna i ekonomiczna UE, red. K. Wrzeszcz-Kamińska, Wyd. WSH, Wrocław 2009