Przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania przenikania systemu demokratycznego w Polsce i w Rumunii

Abstract
Description
Keywords
Citation
Wendt J., 2004, Przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania przenikania systemu demokratycznego w Polsce i w Rumunii, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa, ss. 168
Belongs to collection