Modelowanie zespołu zasilającego instalacji pneumatycznej ciągnika rolniczego

Abstract
Ciągniki rolnicze są wyposażone w instalacje pneumatyczne do sterowania i napędy pneumatycznych układów hamulcowych a także pneumatycznych układów zawieszenia coraz częściej stosowanych w przyczepach o dużej ładowności. Zwiększone zużycie sprężonego powietrza może wpływać ujemnie na efektywność hamowania zespołu ciągnik-przyczepa, dlatego już na etapie projektowania należy uwzględnić wpływ pracy zespołu zasilającego instalacji ciągnika na przebieg procesów przejściowych w pneumatycznym układzie hamulcowym przyczepy. W niniejszej pracy przedstawiono model matematyczny zespół zasilającego, składający się z modeli funkcjonalno-strukturalnych poszczególnych podzespołów, w tym: sprężarki, regulatora i zbiornika sprężonego powietrza. Zamieszczono przykład wykorzystania opracowanego w programie Matlab-Simulink modelu komputerowego zespołu zasilającego do oceny poprawności doboru sprężarki w instalacji pneumatycznej ciągnika Pronar 5110. Potwierdzoną doświadczalnie adekwatność zrealizowanego modelu komputerowego zespołu zasilającego oceniono metodami statystycznymi przy użyciu testu Kołmogorowa-Smirnowa. Opracowany model komputerowy może być wykorzystany jako narzędzie do oceny poprawności doboru parametrów zespołu zasilającego w procesie projektowania oraz jako podsystem do analizy metodami symulacyjnymi procesów przejściowych w pneumatycznych układach hamulcowych pojazdów rolniczych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection