20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901–1994) – twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki

Abstract
Description
Keywords
Citation
Kaleta, R. (2014). 20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901-1994) - twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki. ACTA ALBARUTHENICA, 14, 391-393.
Belongs to collection