Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną

Abstract
W książce zawarto WYNIKI Badań dotyczące związków Między Dystrybucja zasobów przystosowawczych przystosowaniem Osób w wysokim stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym. Związki Między adaptacją poziomem posiadanych zasobów oraz Ich zyskiem i stratami przeanalizowano w takich grupach, Jak: członkowie Strona główna Rodzin wielodzietnych, młodzież z Rodzin z problemem alkoholowym, Sieroty społeczne, eurosieroty, małoletnie matki, osoby nieletnie, zagrożona alkoholizmem młodzież wiejska, zagrożona uzależnieniami młodzież miejska , aktualni więźniowie, byli więźniowie, osoby bezdomne, osoby uprawiające prostytucję. Rozdział I ZASOBY PSYCHOSPOŁECZNE CZYNNIKIEM WARUNKUJĄCYM POZYTYWNĄ ADAPTACJĘ CZŁOWIEKA (Iwona Niewiadomska) 1. Kryteria pozytywnej adaptacji 2. Znaczenie zasobów psychospołecznych w procesie przystosowawczym 3. Reguły kierujące wykorzystywaniem zasobów adaptacyjnych 4. Aplikacje praktyczne w kontekście przeciwdziałania wykluczeniom społecznym Rozdział II METODOLOGIA BADAŃ NAD ZASOBAMI ADAPTACYJNYMI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (Rafał P. Bartczuk) 1. Problem badawczy 2. Plan i sposób przeprowadzenia badań 3. Charakterystyka badanych osób 4. Techniki pomiaru zmiennych psychologicznych 5. Wykorzystane metody analizy statystycznej Rozdział III ZASOBY ADAPTACYJNE OSÓB POCHODZĄCYCH Z RODZIN WIELODZIETNYCH (Mirosław Kalinowski) 1. Problemy przystosowawcze członków rodzin wielodzietnych 2. Zasoby kształtujące adaptację w rodzinie wielodzietnej 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny u osób wywodzących się z rodzin wielodzietnych Rozdział IV ZASOBY ADAPTACYJNE MŁODZIEŻY Z RODZIN ALKOHOLOWYCH (Iwona Niewiadomska) 1. Problemy przystosowawcze u dzieci alkoholików 2. Zasoby kształtujące adaptację w rodzinie alkoholowej 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny młodzieży z rodzin alkoholowych Rozdział V ZASOBY ADAPTACYJNE SIEROT SPOŁECZNYCH (Joanna Chwaszcz, Weronika Augustynowicz) 1. Problemy przystosowawcze sierot społecznych 2. Zasoby kształtujące adaptację w warunkach doświadczania sieroctwa społecznego 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny sierot społecznych Rozdział VI ZASOBY ADAPTACYJNE EUROSIEROT (Iwona Niewiadomska) 1. Problemy przystosowawcze eurosierot 2. Zasoby kształtujące adaptację w warunkach sieroctwa emigracyjnego 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny eurosierot Rozdział VII ZASOBY ADAPTACYJNE MAŁOLETNICH MATEK (Marek Jarosz) 1. Problemy przystosowawcze małoletnich matek 2. Zasoby kształtujące przystosowanie w warunkach przedwczesnego macierzyństwa 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny małoletnich matek Rozdział VIII ZASOBY ADAPTACYJNE NIELETNICH (Joanna Chwaszcz, Anna Jaskot) 1. Problemy przystosowawcze młodzieży naruszającej normy prawa karnego 2. Zasoby kształtujące przystosowanie nieletnich 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny nastolatków popełniających czyny karalne Rozdział IX ZASOBY ADAPTACYJNE ZAGROŻONEJ ALKOHOLIZMEM MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ (Leon Szot) 1. Problemy przystosowawcze młodzieży z terenów wiejskich 2. Zasoby kształtujące przystosowanie zagrożonej alkoholizmem młodzieży z terenów wiejskich 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej Rozdział X ZASOBY ADAPTACYJNE ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIAMI MŁODZIEŻY MIEJSKIEJ (Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska) 1. Problemy przystosowawcze młodego pokolenia z terenów miejskich 2. Zasoby kształtujące przystosowanie u zagrożonej uzależnieniami młodzieży miejskiej 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny zagrożonej uzależnieniami młodzieży miejskiej Rozdział XI ZASOBY ADAPTACYJNE PRZESTĘPCÓW ODBYWAJĄCYCH KARY IZOLACYJNE (Iwona Niewiadomska) 1. Problemy przystosowawcze więźniów 2. Zasoby kształtujące przystosowanie w warunkach więziennych 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny osadzonych Rozdział XII ZASOBY ADAPTACYJNE OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE (Iwona Niewiadomska) 1. Problemy przystosowawcze byłych więźniów 2. Zasoby kształtujące przystosowanie w warunkach wolnościowych 3. Strategie wzmacniające potencjał adaptacyjny byłych więźniów Rozdział XIII ZASOBY ADAPTACYJNE OSÓB BEZDOMNYCH (Joanna Chwaszcz) 1. Problemy przystosowawcze bezdomnych 2. Zasoby kształtujące przystosowanie jednostek pozostających bez domu 3. Strategie wzmacniające przystosowanie osób bezdomnych Rozdział XIV ZASOBY ADAPTACYJNE OSÓB UPRAWIAJĄCYCH PROSTYTUCJĘ (Joanna Chwaszcz, Weronika Augustynowicz) 1. Problemy przystosowawcze osób uprawiających nierząd 2. Zasoby kształtujące przystosowanie prostytutek 3. Strategie wzmacniające adaptację osób uprawiających prostytucję
Description
Keywords
Citation
Coleman J. (1990). Foundations of Social Theory. Harvard: Cambridge University Press.
Belongs to collection