Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji

Abstract
Kokpit menedżerski w nowoczesnej organizacji jest niezwykle przydatnym narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji. Niniejszy artykuł porusza tematykę kokpitów ze szczególnym uwzględnieniem elementów graficznych, umożliwiających wizualizację danych.
Description
Management dashboard in a modern organization is an extremely useful tool to support decision. This article presents subject of management dashboard, especially connected with graphics elements providing data visualisation.
Keywords
Citation
Ziuziański P.: Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 1/2014, pr. zb. pod red. Zbigniewa E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014.
Belongs to collection