Proces instytucjonalizacji partii politycznych w Republice Mołdawii

Abstract
System partyjny danego państwa jest zagadnieniem złożonym. Funkcjonowanie partii politycznych, a szczególnie proces ich instytucjonalizacji to zjawiska, które znacząco wpływają na kształt systemu politycznego jako całości. Celem niniejszej monografii jest ukazanie istotnej pozycji jaką partie polityczne zajmują w szeroko pojętym systemie politycznym Republiki Mołdawii. Analiza procesu ich instytucjonalizacji ma przeprowadzić czytelnika przez ewolucję tych podmiotów tak charakterystyczną dla państw Europy Wschodniej. Jest to jednocześnie głos w dyskusji nad transformacją regionu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection