Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych

Abstract
Część I PROFILAKTYCZNY KAPITAŁ SPOŁECZNY Mirosław Kalinowski: ZASADY KONSTYTUUJĄCE PROFILAKTYCZNY KAPITAŁ SPOŁECZNY Monika Adamczyk: ISTOTA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. APLIKACJE PROFILAKTYCZNE Iwona Niewiadomska: FUNKCJE ZASOBÓW SPOŁECZNYCH W DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ Część II SPOŁECZNE CELE PROFILAKTYCZNE Iwona Niewiadomska, Katarzyna Misztal, Magdalena Gołek: ZAPOBIEGANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Anna Kowalewska: ZAPOBIEGANIE PALENIU TYTONIU Bernadeta Lelonek, Małgorzata Brzezińska: ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIU OD HAZARDU Adam Lepa: ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIU OD MEDIÓW Agnieszka Hajduk: ZAPOBIEGANIE OTYŁOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY Małgorzata Kuć: ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI Weronika Augustynowicz:ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI Elena Hauge: REALIZACJA SPOŁECZNYCH CELÓW PROFILAKTYCZNYCH – DOŚWIADCZENIA NORWESKIE Część III INDYWIDUALNE CELE PROFILAKTYCZNE Maria Gałkowska-Jakubik, Joanna Chwaszcz: AFIRMACJA ŻYCIA Bożena Gulla: NIEPOKÓJ SUMIENIA Marek Jarosz: DOJRZAŁA RELIGIJNOŚĆ Jerzy Pałucki: INDYWIDUALNE CELE PROFILAKTYCZNE – WSKAZÓWKI ZAWARTE W TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Część IV WSPÓLNOTY REALIZUJĄCE CELE PROFILAKTYCZNE Iwona Niewiadomska, Joanna Chwaszcz: RODZINA. NATURALNY SYSTEM WSPARCIA Antoni Długosz: KOŚCIÓŁ. REALIZACJA CELÓW PROFILAKTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Sylwia Fonderska, Arkadiusz Nesterenko, Elżbieta Socha, Magdalena Tyburcy: WSPÓLNOTY PARAFIALNE. PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU OSOBY Urszula Bloch: SZKOŁA. INTEGROWANIE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI Blandyna Kołodziej, Renata Krupa: O SEKSIE W SZKOLE? ALE JAK? Iwona Niewiadomska, Łukasz Basaj, Klaudyna Bieda, Urszula Bloch, Izabela Filas, Joanna Koszuta, Paulina Mackiewicz: RÓWIEŚNICY. AUTORSKIE PROGRAMY WSPIERANIA ROZWOJU MŁODZIEŻY Marta Makara-Studzińska, Justyna Morylowska-Topolska: PROFESJONALIŚCI. ZNACZENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY NA PRZYKŁADZIE LECZENIA OTYŁOŚCI Katarzyna Misztal, Magdalena Gołek: WSPÓLNOTY SAMOPOMOCOWE. UZDAWIAJĄCA SIŁA DOŚWIADCZEŃ Małgorzata Wysocka-Pleczyk: PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE. SIEĆ INTERNETOWA JAKO ŹRÓDŁO WSPARCIA Iwona Niewiadomska, Aleksandra Małek: WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI – SKUTECZNA DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
Description
Keywords
Citation
Sęk H. (2003). Profilaktyka a różnorodność ryzyka. Remedium nr 3, s. 13-15.
Belongs to collection