Scenariusze rozwoju potencjału innowacyjnego w subregionie radomskim

Abstract
Artykuł przedstawia trzy scenariusze rozwoju potencjału innowacyjnego na Południowym Mazowszu - scenariusz proinnowacyjny, scenariusz kooperacyjny i scenariusz integracyjny.
Description
Keywords
Citation
E.Noworol-Luft, A.Durasiewicz, Scenariusze rozwoju potencjału innowacyjnego w subregionie radomskim w okresie programowania 2004-2006 - w: „Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego – raport z badań etap II – Analiza”, pod redakcją K. Głąbickiej i J. Kalotki, wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2008, ss. 91-100
Belongs to collection