ICM Reports

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 9 records
 • Item
  Transformative Agreements: Overview, Case Studies, and Legal Analysis
  (Wydawnictwa ICM, 2021-02) Szprot, Jakub; Gruenpeter, Natalia; Rycko, Nikodem; Siewicz, Krzysztof; Schimmer, Ralf; Campbell, Colleen; Lundén, Anna; Wideberg, Britt-Marie; Karlstrøm, Nina; Andenæs, Nils; Gruenpeter, Natalia; Szprot, Jakub; Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw; Max Planck Digital Library; Norwegian Directorate for ICT and Joint Services in Higher Education and Research; National Library of Sweden
  The aim of the report „Transformative Agreements: Overview, Case Studies, and Legal Analysis” is to present the current situation regarding ‘transformative agreements’ understood as a means of transitioning from a subscription-based model of scientific publishing to full and immediate open access. In chapter one, the authors present transformative agreements in the context of Plan S; in chapter two, they outline the current state of negotiations and agreements between scientific institutions and publishers in various countries; in chapter three, they provide legal analysis of the agreements from the ESAC Transformative Agreement Registry. Chapter four consists of three case studies (Germany, Norway, Sweden); finally, chapter five is devoted to recommendations.
 • Item
  Towards Open Research Data in Poland
  (Wydawnictwa ICM, 2016) Fenrich, Wojciech; Siewicz, Krzysztof; Szprot, Jakub; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
  The aim of the report „Towards Open Research Data in Poland” is to provide a starting point for the debate about opening research data in Poland. It consists of two main parts: an analysis of the legal framework and the presentation of the results of an empirical study (a survey and a qualitative study) conducted amongst the Polish academic community. In the appendix, a list of recommendations for the Polish academia is provided.
 • Item
  Open Science in Poland 2014. A Diagnosis
  (Wydawnictwa ICM, 2015) Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
  The aim of the raport "Open Science in Poland 2014. A Diagnosis" is to present a comprehensive overview of the current state of openness in Polish science. In chapter 1, the authors present the institutional context of Open Science in Poland. In chapter 2, they analyse its selected legal aspects. In chapter 3, the current e-infrastructure of Open Access is described. Chapter 4 summarizes the results of desk research and a survey of Polish scientific journals conducted for the purpose of the report, while chapter 5 is devoted to the survey involving Polish scientists. Chapter 6 is concerned with forms of Open Science other than Open Access and open data.
 • Item
  Otwarty dostęp w instytucjach naukowych
  (Wydawnictwa ICM, 2015) Fenrich, Wojciech; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub; Lewandowski, Tomasz; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
  Raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z wdrażaniem otwartego dostępu na uczelniach i w jednostkach naukowych. W części pierwszej autorzy zarysowują światowe i lokalne tło, zaś w części drugiej przedstawiają rekomendacje dotyczące najważniejszych aspektów wprowadzenia otwartego dostępu na poziomie instytucjonalnym: polityki otwartości i otwartego mandatu, działalności wydawniczej, repozytoriów instytucjonalnych oraz działań informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Item
  Analysis of Economic Issues Related to Open Access to Scientific Publications
  (Wydawnictwa ICM, 2014) Björk, Bo-Christer; Sylwestrzak, Wojtek; Szprot, Jakub; Hanken School of Economics; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
  The report consists of analysis of economic issues related to Open Access to scientific publications.