Badanie zużycia energii przez samochód elektryczny

Abstract
W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój napędów elektrycznych w motoryzacji. Jest to podyktowane przede wszystkim względami ekologicznymi, m.in. emisją zanieczyszczeń i hałasu oraz wyczerpywaniem się zasobów naturalnych surowców do wytwarzania paliw ciekłych i gazowych. W celu oceny energetycznych właściwości samochodów elektrycznych jest konieczne badanie zużycia energii przez pojazdy w warunkach odpowiadających rzeczywistemu użytkowaniu. W pracy zaproponowano formalny opis właściwości energetycznych i ekonomicznych samochodów elektrycznych. Wprowadzono pojęcia sprawności napędu, ładowania akumulatorów, odzyskiwania energii hamowania i ogólnej oraz drogowego zużycia energii dla samochodów z układami bez odzyskiwania i z odzyskiwaniem energii hamowania. Przedstawiono wyniki badań samochodu elektrycznego Zilent Courant w warunkach symulujących użytkowanie w mieście. Jest to samochód bez układu odzyskiwania energii w czasie hamowania. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej w testach UDC (Urban Drivig Cycle), FTP–75 (Federal Transient Procedure) i Stop and Go do symulacji jazdy w zatorach ulicznych. Wyznaczono średnie drogowe zużycie energii oraz sprawność ogólną pojazdu w testach. Badano również drogowe zużycie energii w wyróżnionych warunkach dynamicznych pracy samochodu – wyznaczono średnie drogowe zużycie energii w stanach dodatniego i ujemnego przyspieszenia.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection