Standardowa nadwyżka bezpośrednia „2002” i zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych według UE .

Abstract
Jednym z warunków funkcjonowania systemu FADN w Polsce jest wdrożenie i stosowanie typologii gospodarstw rolnych wg zasad UE, która nazywana jest Wspólnotową Typologią Gospodarstw Rolnych. Zdefiniowano parametry wykorzystywane w klasyfikacji, przedstawiono zasady obliczania współczynników SGM "2002" i ich regionalne wartości dla kodów FSS produkcji roślinnej i zwierzęcej. Określono zasady klasyfikacji gospodarstw wg UE i podano przykłady określenia wielkości ekonomicznej i typy rolniczego gospodarstwa.
Description
Keywords
Citation
Skarżyńska A., Ziętek I.: Standardowa nadwyżka bezpośrednia „2002” i zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych według UE. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, nr 1, s. 34-59.
Belongs to collection