Wpływ liberalizacji wspólnej polityki rolnej na kondycję gospodarstw rolnych w wybranych krajach UE

Abstract
WPR Unii Europejskiej cechuje znaczące subwencjonowanie gospodarstw rolnych, co spowodowało, że zmiana zasad WPR na bardziej liberalne pociągnęłaby za sobą głębokie zmiany struktury wielkościowej gospodarstw, struktury produkcyjnej oraz liczne bankructwa. Analizowano dochody gospodarstw rolnych w Austrii, Danii, RFN i Szwecji ze szczególnym podkreśleniem znaczenia w tych dochodach subwencji. Subwencje zwiększające dochody podzielono na dotacje do działalności operacyjnej (np. dopłaty bezpośrednie) i dotacje z tytułu inwestycji. Stwierdzono, że w warunkach liberalizacji WPR mogłoby funkcjonować około 26 proc. obecnie istniejących gospodarstw w badanych krajach, a dalszym efektem mogłaby być renacjonalizacja polityki rolnej. Dla gospodarstw polskich w 2014 roku zmiana WPR przyniosłaby bardziej katastrofalne skutki.
Description
Keywords
Citation
Józwiak W., Mirkowska Z..: Wpływ liberalizacji wspólnej polityki rolnej na kondycję gospodarstw rolnych w wybranych krajach UE. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, nr 2, s. 3-13.
Belongs to collection