Analiza migracji ryzyka kredytowego w rolnictwie. Istota i dotychczasowe osiągnięcia

Abstract
Kredytowanie rolnictwa nie może obecnie funkcjonować bez zaawansowanych narzędzi monitorowania ryzyka kredytowego. Analizą migracji ryzyka kredytowego określa się opartą na rachunku prawdopodobieństwa koncepcję pomiaru zmian ryzyka jednostkowego oraz ryzyka całego portfela. Zmiany wynikają z fluktuacji koniunktury makroekonomicznej, sektorowej lub regionalnej oraz różnych powiązań klientów banków. Przedstawiono teoretyczne podstawy migracji ryzyka oraz scharakteryzowano dotychczasowe wyniki badań empirycznych. Szczegółowo skomentowano rezultaty badań uzyskane przez badaczy amerykańskich.
Description
Keywords
Citation
Kulawik J.: Analiza migracji ryzyka kredytowego w rolnictwie. Istota i dotychczasowe osiągnięcia. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, nr 4, s. 3-14.
Belongs to collection