Wybrane aspekty efektywności rolnictwa

Abstract
Omówiono jedno z fundamentalnych pojęć w ekonomii, zarządzaniu i teorii systemów jakim jest efektywność. Jest to kategoria złożona i niejednoznaczna, posiadająca wiele synonimów. Scharakteryzowano różne rodzaje efektywności - mikroekonomiczną, makroekonomiczną i społeczną oraz ekologiczną, określono sposoby ich pomiaru, treść i zakres pojęć. Omówiono zależności między efektywnością ekonomiczną i konkurencyjnością a wzrostem i rozwojem zrównoważonym oraz wielofunkcyjnością rolnictwa. Tę problematykę rozpatrywano na poziomie gospodarki narodowej, wewnątrzrolniczym i przedsiębiorstw rolniczych. Stwierdzono, że między efektywnością ekonomiczną a środowiskową nie musi występować sprzeczność, a w okresie długim mogą pojawiać się nawet pewne synergie.
Description
Keywords
Citation
Kulawik J.: Wybrane aspekty efektywności rolnictwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 1, s. 3-16.
Belongs to collection