Zachowania gospodarstw działających na obszarach o niekorzystnych warunkach

Abstract
Dopłaty do ONW stanowią po dopłatach bezpośrednich najpowszechniej stosowany instrument WPR. Mają ograniczać spowodowane lokalnymi utrudnieniami różnice dochodów w stosunku do dochodów pozostałych gospodarstw w kraju oraz przeciwdziałać lokalnemu wyludnianiu się obszarów wiejskich i zatracaniu ich rolniczego charakteru. Scharakteryzowano gospodarstwa na obszarach ONW i porównano ich parametry w poszczególnych grupach. Przedstawiono: charakterystykę obszarów ONW; wymagania wobec beneficjentów i płatności otrzymywane przez rolników; organizację gospodarstw i produkcji oraz uzyskiwane wyniki produkcyjne i dochody.; liczbę wniosków złożonych o dopłaty ONW w poszczególnych województwach.
Description
Keywords
Citation
Józwiak W., Niewęgłowska G., Czekaj T.: Zachowania gospodarstw działających na obszarach o niekorzystnych warunkach. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, nr 3, s. 3-15.
Belongs to collection