Krajowa czy regionalna strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich?

Abstract
Prezentując dane statystyczne dotyczące udziału wybranych państw UE w produkcji zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw, owoców, mięsa, mleka, jaj oraz wielkości PKB w poszczególnych wybranych regionach, scharakteryzowano regionalne zróżnicowania rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. W tym kontekście przedstawiono WPR jako główne narzędzie konwergencji. Na przykładzie Polski przedstawiono dokumenty programowe polityki rolnej i wiejskiej określające cele i strategie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w których wykorzystane będą m.in. środki z UE. Wymieniono założenia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013 oraz cele operacyjne i działania sformułowane w wojewódzkich Strategiach Rozwoju Regionalnego. Stwierdzono, że rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich powinien być regulowany poprzez wytyczenie celów strategicznych i działań w regionalnych strategiach rozwoju opracowanych w oparciu o postulaty środowisk lokalnych. Natomiast strategia krajowa powinna wyznaczać wizję docelowego kierunku rozwoju.
Description
Keywords
Citation
Chmielewska B., Mierosławska A.: Krajowa czy regionalna strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich? "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 2, s. 85-105.
Belongs to collection