EURIPA – the past, present and future

Abstract
EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association) is a regional rural health network, which was founded by family doctors to address the health and well-being needs of rural communities, on one hand, and the practitioners’ needs across Europe, on the other. EURIPA began its activity in 1995 with a small group of family doctors from across Europe, and in 1997 the structure was formalised into that of EURIPA today. EURIPA was initially recognized by WONCA Europe as a special interest group and subsequently as a representative network for rural family doctors across Europe. Now, it actively participates in WONCA Europe meetings and their annual conferences. The constitution was revised in 1997 when the International Advisory Board was created to support the work of EURIPA and its Executive Committee. EURIPA has worked hard to raise the profile of rural general practice, from its first research project in 1997, to the series of Annual Rural Health Forums, which started in 2010. These forums have focussed on quality, education and research with the 5th Forum taking place in September 2014 focussing on policy engagement. EURIPA uses social media to engage its membership and publishes regular newsletters - “Grapevine”, as well as encourages rural GPs to publish in the European Section of the Journal of Rural and Remote Health.

EURIPA (Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy z Terenów Wiejskich i Izolowanych) jest stowarzyszeniem udzielającym pomocy lekarskiej na terenach wiejskich, które zostało założone przez lekarzy rodzinnych, aby wyjść naprzeciw potrzebom zdrowotnym ludzi mieszkających na tych terenach z jednej strony, i potrzebom lekarzy z calej Europy, z drugiej strony. EURIPA zapoczątkowała swoją działalność w 1995 roku licząc jedynie kilku lekarzy z całej Europy, po to aby w 1997 roku sformalizować swoją strukturę do tej, która istnieje dzisiaj. EURIPA została początkowo uznana przez WONCA Europe (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) jako grupa tematyczna, a następnie jako stowarzyszenie lekarzy wiejskich w Europie. Dzisiaj, stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w spotkaniach i corocznych konferencjach WONCA Europe. W 1997 roku stowarzyszenie ustanowiło swoją konstytucję i powołało Międzynarodową Radę Doradczą, aby wspierać swoją działalność oraz Zarząd. EURIPA pracuje bardzo intensywnie, aby podnieść jakość wiejskiej opieki medycznej, zaczynając począwszy od swojego pierwszego projektu w 1997 roku do po coroczne Forum Zdrowia Wiejskiego, które miało swój początek w 2010 roku. Fora te dotyczyły głównie jakości, edukacji i badań w medycynie rodzinnej. Ostatnie z nich, które odbyło się we wrześniu tego roku dotyczyło zaangażowania w politykę działalności stowarzyszenia. EURIPA wykorzystuje media społeczne, aby angażować swoich członków i publikuje biuletyn informacyjny zatytułowany – „Grapevine”. Stowarzyszenie zachęca również wiejskich lekarzy rodzinnych do publikowania swoich artykułów w europejskim dziale czasopisma „Journal of Rural and Remote Health”.
Description
Keywords
Citation
EURIPA – the past, present and future / Jose Lopez-Abuin, Jane Randall-Smith / Puls Uczelni. - 2014, Vol. 8 No 3, s. 22-25
Belongs to collection