Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa

Abstract
Rozważania na temat nowego modelu rolnictwa, który spełniałby kryterium zrównoważenia. Może to być model rolnictwa industrialnego ale trzeba go udoskonalić na drodze postępu naukowo-technicznego. Bazuje on mikroekonomicznej teorii klasycznej. Innym rozwiązaniem jest model rolnictwa zrównoważonego bazujący na teorii ekonomii ekologicznej. Najbardziej prawdopodobny jest dualny rozwój rolnictwa czyli występowanie obu tych modeli co występuje już w większości krajów. Tę sytuację komplikuje zjawisko globalizacji, która problemom rolnictwa nadaje nową dynamikę i silnie rzutuje na rolnictwo poszczególnych krajów.
Description
Keywords
Citation
Zegar J. St.: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 4, s. 5-27
Belongs to collection