Interakcja cen zbóż na rynku polskim z rynkami zagranicznymi

Abstract
Analiza powiązań cenowych jest stosowana do badania poziomu integracji danego rynku i pozwala na wzbogacenie oceny skutków reform gospodarczych, np. liberalizacji rynków. Badano czy i w jakim stopniu wejście Polski do UE wpłynęło na długo i krótkookresowe powiązania cen pomiędzy polskim rynkiem a rynkami zagranicznymi. Analizy przeprowadzono na przykładzie cen pszenicy i jęczmienia. Na podstawie analizy, szeregów czasowych badano istnienie związków przyczynowych pomiędzy cenami w Polsce a cenami za granicą i kierunek tych zależności oraz szybkość reakcji cen na rynku polskim na egzogeniczne zmiany cen zbóż. Na tle charakterystyki funkcjonowania rynku zbóż w Polsce i na świecie omówiono powiązania cenowe i przedstawiono wnioski.
Description
Keywords
Citation
Rembeza J., Seremak-Bulge J.: Interakcja cen zbóż na rynku polskim z rynkami zagranicznymi. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2007, nr 4, s. 111-121
Belongs to collection