Elastyczność indywidualnych gospodarstw rolnych w okresie transformacji

Abstract
Na podstawie danych z gospodarstw indywidualnych prowadzących rachunkowość dla IERiGŻ-PIB badano czynniki wpływające na elastyczność polskich gospodarstw rodzinnych w okresie transformacji. Określono odpowiednie wskaźniki pomiaru elastyczności pod względem skali i struktury produkcji oraz wyznaczniki elastyczności do których należą: wielkość gospodarstwa rolnego, czynniki społeczno-demograficzne, dostęp do dodatkowych środków finansowych, struktura kosztów i struktura produkcji gospodarstwa. Stwierdzono, że małe gospodarstwa są bardziej elastyczne zarówno pod względem skali produkcji, jak i struktury rodzajowej produktów. Natomiast mniej jednoznaczny obraz uzyskano w przypadku objaśniania wpływu czynników społeczno-demograficznych i dostępu do dodatkowych źródeł finansowania. Ogólnie stwierdzono, że istnieją czynniki sprzyjające i ograniczające zdolność gospodarstw rodzinnych do radzenia sobie ze zmianami w ich otoczeniu ekonomicznym. Świadczy to o istotnych różnicach w dobieranych przez rolników strategiach przystosowania się do zmieniających się w okresie transformacji warunków otoczenia.
Description
Keywords
Citation
Pieniądz A., Renner S., Goraj L.: Elastyczność indywidualnych gospodarstw rolnych w okresie transformacji. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 1, s. 3-22
Belongs to collection