Rosja wobec Północy, Północ wobec Rosji

Abstract
Kierując się położeniem geograficznym Rosji łatwo przypisać temu największemu pod względem powierzchni państwu świata określenie kraju Północy. Zdecydowanie jednak trudniej jest wyznaczyć granicę oddzielającą obszary północne i południowe wewnątrz Rosji. Opracowanie dotyczy określenia relacji w dyskursie zdefiniowanym jako zależności między Rosją a Północą w odniesieniu do parametrów geograficznych oraz niegeograficznych.
Description
Keywords
Citation
Wites T., 2005, Rosja wobec Północy, Północ wobec Rosji [w:] Solarz M. (red.), Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 323-334.
Belongs to collection