Stan i szanse rozwoju gospodarstw towarowych uznanych za słabe ekonomicznie

Abstract
Oceniono sytuację ekonomiczną trzech grup gospodarstw wydzielonych z próby o wielkości ekonomicznej 2-8 ESU. Jako sposób grupowania przyjęto poziom dochodu z gospodarstwa, wyniki przedstawiono w układzie kwartyli. Przesłanką było określenie perspektyw funkcjonowania gospodarstwa w wydzielonych grupach - najlepszych, średnich i najsłabszych w przyszłości. W badaniach wykorzystano dane Polskiego FADN z lat 2005-2007. Przedstawiono informację o uzyskanych przez badane gospodarstwa wynikach ekonomicznych, intensywności produkcji, dochodowości ziemi, stanie majątkowym, sytuacji finansowej, płynności i ryzyku finansowym.
Description
Keywords
Citation
Augustyńska-Grzymek I., Skarżyńska A.: Stan i szanse rozwoju gospodarstw towarowych uznanych za słabe ekonomicznie. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 1, s. 81-104.
Belongs to collection