Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie

Abstract
Badano znaczenie rynkowego obrotu ziemią w procesie przemian struktury obszarowej gospodarstw. Analizowano czynniki oddziałujące na sytuację popytowo-podażową na rynku ziemi, w tym wpływ WPR, a zwłaszcza dopłat bezpośrednich. Zaprezentowano również tendencje w nierynkowym (rodzinnym) obrocie gruntami. Na tym tle opisane zostały trendy w przemianach agrarnych obserwowane w latach 2000-2001.
Description
Keywords
Citation
Sikorska A.: Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2013, nr 1, s. 8-21.
Belongs to collection