Możliwości efektywnego funkcjonowania i rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji zbóż na glebach słabych

Abstract
W oparciu o dane FADN z lat 2005-2010 dokonano oceny potencjału produkcyjnego organizacji produkcji, efektywności funkcjonowania i możliwości rozwoju gospodarstw zbożowych funkcjonujących na glebach słabych. Badania prowadzono w 3 wydzielonych na podstawie wielkości skumulowanego punktowego wskaźnika względnej dobroci grupach gospodarstw: rozwojowych, problemowych, schyłkowych. Stwierdzono, że na glebach słabych istnieją gospodarstwa, w przypadku których niska jakość gleb nie wyklucza efektywnego funkcjonowania i realizowania długookresowego celu, jakim jest nie tylko trwanie, ale także rozwój.
Description
Keywords
Citation
Zieliński M.: Możliwości efektywnego funkcjonowania i rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji zbóż na glebach słabych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2012, nr 4, s. 54-64.
Belongs to collection