Rozwój agrobiznesu na rynkach unijnym i globalnym w perspektywie długoterminowej

Abstract
Przedstawiono propozycje działań, które należy podjąć w nadchodzących latach dla zwiększenia konkurencyjności sektora agrobiznesu, tj. wprowadzenie zrównoważonych praktyk w agrobiznesie, uwzględniających wyczerpujące się zasoby naturalne, tworzenie odpowiedniego środowiska dla rozwiązań prawno-instytucjonalnych, w tym praw własności, a także wzmocnienie rolniczych systemów innowacyjnych (badania, edukacja, doradztwo, infrastruktura).
Description
Keywords
Citation
Grochowska R.: Rozwój agrobiznesu na rynkach unijnym i globalnym w perspektywie długoterminowej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2013, nr 3, s. 138-142.
Belongs to collection