Problemy obiektywizacji kryteriów dystrybucji dopłat bezpośrednich w UE

Abstract
Potwierdzono tezę, że zróżnicowanie warunków funkcjonowania rolnictwa w UE jest faktem obiektywnym, a więc nierówne stawki płatności bezpośrednich są tego następstwem. Pozwala to uznać taki system sprawiedliwy i nie podważający równej konkurencji w rolnictwie Wspólnoty. Zaprezentowane także zostały propozycje udzielania dopłat bezpośrednich w oparciu o kryteria obiektywne. Jest to bardzo trudne, gdyż trzeba dokonać społeczno-politycznego ich ważenia. Ustosunkowano się również do kwestii określania stawek płatności bezpośrednich na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie zamiast na 1 ha. Taka zmiana nie poprawiłaby jednak położenia dochodowego krajów, w których zatrudnienie w rolnictwie jest wysokie. Do grupy tej należy m.in. Polska.
Description
Keywords
Citation
Kagan A., Kulawik J., Płonka R., Wieliczko B.: Problemy obiektywizacji kryteriów dystrybucji dopłat bezpośrednich w UE. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2013, nr 2, s. 3-21.
Belongs to collection