Efekty gospodarstw rolnych korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013

Abstract
Dokonano oceny wartości dodanej brutto w gospodarstwach biorących w 2008 r. udział w działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom" (działanie 112) lub "Modernizacja gospodarstw rolnych" (działanie 121). Analizowano także jej wzrost w 2009 i 2010 r. oraz perspektywy wzrostu na 2013 rok. Ustaleń dokonywano przy użyciu cen stałych. Opracowanie oparto na danych Polskiego FADN. Wykazano, że gospodarstwa beneficjentów biorących udział w 2008 r. w działaniu 112 i 121 charakteryzował w okresie bazowym większy potencjał produkcyjny aniżeli właścicieli gospodarstw pozostałych oraz zdecydowany wzrost wartości dodanej brutto.
Description
Keywords
Citation
Zieliński M., Sobierajewska J.: Efekty gospodarstw rolnych korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2012, nr 2, s. 81-96.
Belongs to collection