Współczesne przemiany prawa wyborczego w Polsce

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Jakubowski, Współczesne przemiany prawa wyborczego w Polsce, [w:] Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, red. R. Tabaszewski, Lublin 2013.