Alternatywne źródła finansowania partii politycznych w Polsce

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Jakubowski, Alternatywne źródła finansowania partii politycznych w Polsce, e-Politicon, Nr 4/2012.
Belongs to collection