Strategie triki i błędy partii politycznych w kampanii parlamentarnej 2007

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Jakubowski, Strategie triki i błędy partii politycznych w kampanii parlamentarnej 2007, „Consensus – Studenckie Zeszyty Naukowe”, Nr 11/2009.
Belongs to collection