Innowacyjność organizacji wirtualnej -studium przypadku firmy Alfa

Abstract
Artykuł stanowi studium przypadku przedsiębiorstwa globalnego działającego w oparciu o wirtualizację. Przeprowadzono badania dotyczące podstawowych obszarów innowacyjności. W ich kontekście weryfikowano efektywność działań pracowników, rolę zarządzania wiedzą, wzajemnego dzielenia się wiedzą oraz skuteczności przepływu informacji.
Description
Keywords
Citation