Sejm i Senat w procesie koordynacji polskiej prezydencji w Radzie UE

Abstract
Aktualna rola parlamentów narodowych w UE jest wyznaczona przez normy prawa unijnego oraz akty prawa wewnętrznego. Pewne znaczenie mają także dokumenty o charakterze soft law, wytyczne i w sprawie zinstytucjonalizowanej współpracy międzyparlamentarnej, zwłaszcza tzw. Deklaracje nr 13 i 14, a także tzw. Wytyczne Haskie w sprawie współpracy międzyparlamentarnej przyjęte w 2004 r. przez Konferencję Przewodniczących Parlamentów (COSAC) w Hadze . Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony wzmocniona została pozycja legislatywy także w kontekście planowanej prezydencji, co zostało przewidziane w dwóch protokołach: w sprawie roli parlamentów narodowych oraz w sprawie stosowania zasad pomocniczości i subsydiarności . Zgodnie z postanowieniami w nich zawartymi, rola parlamentu państwa członkowskiego w systemie koordynacji polityki europejskiej jest sumą organizacji i praktyki konstytucyjnej państwa członkowskiego. W przypadku Polski, udział Sejmu i Senatu w koordynowaniu polityki europejskiej wynika z treści przepisów nowej ustawy kooperacyjnej
Description
Keywords
Citation
Robert Tabaszewski, Sejm i Senat w procesie koordynacji polskiej prezydencji w Radzie UE, [w:] Dostosowywanie polskiego prawa publicznego do prawa Unii Europejskiej, M. Chrzanowski, W. Orłowski (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2013, ISBN 978-83-60790-47-2, s. 113-120.
Belongs to collection