Situation on the world market of sugar and its impact on the possibilities of sugar beet cultivation in Poland

Abstract
Sektor cukrowniczy, jego znaczenie i obowiązujące regulacje (od okresu międzywojennego). Światowy rynek cukru: surowce, produkcja, spożycie, handel zagraniczny, ceny. Przemiany strukturalne w polskim sektorze cukrowniczym. Ocena wpływu światowych cen na krajowy rynek cukru.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 71.1
Keywords
Citation
Belongs to collection