Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Część 2

Abstract
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Infrastruktura a zrównoważony rozwój gmin. Ocena działań sprzyjających poprawie wykorzystania inwestycji infrastrukturalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin w świetle badań empirycznych. Kształtowanie i ochrona krajobrazu w koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Znaczenie infrastruktury dla rozwoju obszarów wiejskich w Niemczech – studium przypadku.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 104.
Keywords
Citation
Belongs to collection