Potencjał gospodarczy regionu Gór Świętokrzyskich

Abstract
Rozwój społeczno-gospodarczy każdego obszaru stanowi wypadkową wielu uwarunkowań. Poziom rozwoju danej przestrzeni jest m.in. odzwierciedleniem stanu jej konkurencyjności, na co w głównej mierze wpływają zachodzące w niej procesy przedsiębiorczości. W opracowaniu dokonano oceny potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gmin regionu Gór Świętokrzyskich przy użyciu miernika syntetycznego. Podstawą analizy było 6 wybranych wskaźników, dotyczących wzrostu liczby przedsiębiorstw, natężenia i poziomu przedsiębiorczości, stopnia konkurencyjności oraz potencjału rozwoju.
Description
Keywords
Citation
Brambert P., 2010, Potencjał gospodarczy regionu Gór Świętokrzyskich, [w:] I. Kiniorska, E. Pałka (red.), Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Kielce, s. 153-165.