Świątynie Abu Simbel (Egipt) ich relokacja jako przykład agresywnej metody wykorzystanej w procesie konserwacji zabytków architektury